Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр

15 Sep 2022

Монгол бичгийн хичээл

Image

Монгол бичгийн хичээл №1  Үсгийн үндсэн зурлага, эгшиг үсэг

https://www.youtube.com/watch?v=VlOHUOFEA3c 

Монгол бичгийн хичээл №2  Титэмт үсэг – "на, ма, ла" гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №3 Нумт үсэг – “ба, ха, га” гийгүүлэгч

https://www.youtube.com/watch?v=idUC36OyAVo

Монгол бичгийн хичээл №4  Шилбэт үсэг – “жа, за, йа” гийгүүлэгч

https://www.youtube.com/watch?v=QIqDvoKbpuQ

Монгол бичгийн хичээл №5 Нумт үсэг – “та, да, ча, ца” үсэг

https://www.youtube.com/watch?v=S4fu8pBOQlU

Монгол бичгийн хичээл №6  Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

https://www.youtube.com/watch?v=9MsmccQcrSk

Монгол бичгийн хичээл №7  Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

https://www.youtube.com/watch?v=Se9NgAb6AW0

Монгол бичгийн хичээл №8  Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч.

https://www.youtube.com/watch?v=7hJYi3cTmDE

Монгол бичгийн хичээл №9  Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч,

https://www.youtube.com/watch?v=dteOGzEa6HU

Монгол бичгийн хичээл №10  Гадаад үгийг зөв бичих.

https://www.youtube.com/watch?v=dXuU97iEU9E

Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

https://www.youtube.com/watch?v=jtDQ8TfbUPM

Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

https://www.youtube.com/watch?v=CYqtDrmI5GQ

Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе 

https://www.youtube.com/watch?v=jtDQ8TfbUPM

Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

https://www.youtube.com/watch?v=jtDQ8TfbUPM

Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эшгиг 
 
Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг 
 
Монгол бичгийн хичээл №17 Нэр үгийн язгуур үндэс 

Монгол бичгийн хичээл №18 Олон тооны нөхцөл 
 
Монгол бичгийн хичээл №19 Тийн ялгалын нөхцөл 
https://www.youtube.com/watch?v=RReqDuCLoRY 
 
Монгол бичгийн хичээл №20 Хамаатуулах нөхцөл 
 

Монгол бичгийн хичээл №21 Тийн ялгалтай хамаатуулах нөхцөл 

https://www.youtube.com/watch?v=RReqDuCLoRY 

Монгол бичгийн хичээл №22 Монгол тоо, тооны нэр 

https://www.youtube.com/watch?v=vWutfDSudVc

Монгол бичгийн хичээл №23 Төлөөний үг  

Монгол бичгийн хичээл №24 Сул үгийг зөв бичих

https://www.youtube.com/watch?v=sWfIvEQ3CCQ

Монгол бичгийн хичээл №25 Үйл үгийн язгуур үндэс
https://www.youtube.com/watch?v=3nH1VD2d79E  

Монгол бичгийн хичээл №26 Үйл үгийг зөв бичих
 
Монгол бичгийн хичээл №27 Үйл үгийн хэвийн нөхцөл
https://www.youtube.com/watch?v=z00pGSEZ6Zg&t=207s 

Монгол бичгийн хичээл №28 Үйл үгийн байдлын нөхцөл
 
Монгол бичгийн хичээл №29 Тодотгон холбох нөхцөл
 
Монгол бичгийн хичээл №30 Нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл
 
Монгол бичгийн хичээл №31 Цагаар төгсгөх нөхцөл
https://www.youtube.com/watch?v=ZGfHEuW21OQ 

Монгол бичгийн хичээл №32 Биеэр төгсгөх нөхцөл
https://www.youtube.com/watch?v=7x-_ajYWveA
 
Монгол бичгийн хичээл №33 Үйл үг бүтээх дагаварууд
https://www.youtube.com/watch?v=-9DKu7oXkVc

Монгол бичгийн хичээл №34 Нэр үг бүтээх дагаварууд
https://www.youtube.com/watch?v=RXvMymMvvDk

Монгол бичгийн хичээл №35 Дуудлага ижил бичлэг өөр үгс

 Монгол бичгийн хичээл №36 Уламжлалт бичлэгтэй үгс

  https://www.youtube.com/watch?v=3R2ONNOezp8   

Монгол бичгийн хичээл №37 Ижил бичлэгтэй үгс

https://www.youtube.com/watch?v=Yy4-Fpp9fuU&t=67s

Монгол бичгийн хичээл №38 Зарим өвөрмөц бичлэгтэй үгс

https://www.youtube.com/watch?v=-9DKu7oXkVc

Монгол бичгийн хичээл №39 Бичвэрийн тэмдэг хэрэглэх нь 

https://www.youtube.com/watch?v=gi4JKq5nYT4

Монгол бичгийн хичээл №40 Цагаан толгойн дэс

https://www.youtube.com/watch?v=eCLI2LClPUU  

Бидний тухай

“Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны буудал” Төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн зорилго нь шинэ нисэх буудлын менежмент хэрэгжүүлэх хамтарсан компанийн 49 хувийг эзэмших, хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллах

Холбоо барих

Монгол Улс, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Их эзэн чингис хааны нэрэмжит талбай гудамж, Сити тауэр, 8 давхар, 801 тоот

Архив, бичиг хэргийн ажилтан-75114323
"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлын лавлах-19001980